سورتینگ برنج

مشروحی بر دستگاه سورتینگ برنج

در سالهای اخیر به دلیل برداشت شالی توسط کمباین مخصوص برداشت شالی و از سوی دیگر کافی نبودن تعداد دستگاه های خشک کن شالی ، سبب شد که در بعضی از مواقع شالی در کارخانه بیش از چند روز انبار شده که آن سبب افزایش متابولیسم و  در نتیجه تولید حرارت توسط دانه های برنج شود. که خود آن سبب تغییر رنگ برنج شود. یکی از روشهای اصلاح این مشکل و جلوگیری از خسارت مالی و مشکلات  متعدد دیگر استفاده از دستگاه سورتینگ برنج می باشد.

مزایای استفاده از سورتینگ برنج

۱- افزایش بازار پسندی برنج خالدار ( با جدا نمودن برنج های تغییر رنگ یافته)

۲- بهبود عطر و طعم

۳- جدا سازی نیم دانه و برنج شکم سفید ، هم زمان در سورتینگ برنج که خود  سبب کاهش هرینه تبدیل می شود

۴- افزایش قیمت نیم دانه  و سر لاشه بدست آمده از بوجاری

۵- جدا نمودن هم زمان برنج غیر هم تیپ  در زمان بوجاری ( ارقام گرده از طارم)

۶- افزایش سرعت کیسه گیری و یک دست شدن برنج بدست آمده

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پند می باشد